Curriculum Vitae
Werkwijze HR Werkwijze coaching CoachStrippenKaart

Diensten

HR en coaching op hoog niveau

Het beste uit mensen halen, dat is wat bij 4Piepel centraal staat. Dit komt duidelijk naar voren in haar diensten, die altijd op maat geleverd worden. De diensten van 4Piepel zijn onder te verdelen naar interim HR management, HR projectmanagement, HR vraagstukken en coaching.

Interim HR management
Via interim HR management biedt 4Piepel hoogwaardige oplossingen op het gebied van 'tijdelijk leiderschap'. Of het nu gaat om het doorvoeren van een veranderingsproces of om een reorganisatie. Ook fusies, overnames, outsourcing en strategische projecten kunnen aanleidingen zijn om interim HR management via 4Piepel in te schakelen.

HR projectmanagement
Bij de ontwikkeling en implementatie van HR projecten biedt HR projectmanagement uitkomst. De inzet van 4Piepel draagt bij aan een succesvolle afronding met goede resultaten. Zonder dat de dagelijkse gang van zaken wordt verstoord. Vanzelfsprekend in nauwe samenwerking met management en HR.

HR vraagstukken
Bij de aanpak van specifieke HR vraagstukken kan 4Piepel op basis van haar brede kennis en ervaring goed van dienst zijn. Voorbeelden van HR vraagstukken zijn arbeidsrechtelijke issues, werving en selectie, verzuimmanagement, mobiliteit en teambuilding. Uiteraard is ook hierbij altijd sprake van maatwerk en worden er heldere afspraken gemaakt.

Coaching
In ieders leven dienen zich geregeld veranderingen aan in werk- of privésfeer. Veranderingen zijn boeiend, moeilijk en soms ook frustrerend. Boeiend, omdat het iets nieuws gaat geven. Moeilijk, omdat we bang zijn om de stap te zetten. Dit leidt soms tot frustratie. Hoe dan ook: veranderingen stimuleren tot nadenken. Coaching door 4Piepel biedt ondersteuning bij dit proces. Daarnaast helpt 4Piepel inzicht te geven in iemands kwaliteiten, drijfveren en valkuilen. Coaching door 4Piepel kan in zeer uiteenlopende situaties worden ingezet. Bijvoorbeeld wanneer de wens bestaat het handelen in conflictsituaties te verbeteren, wanneer er verbeteringen mogelijk zijn in het functioneren op het werk of wanneer het roer volledig om mag.

 

Groeien is niet groter worden, maar je bewust worden van je grootsheid - J.Crasborn en E.Buis
We-Style | Digitale Communicatie